econtabilitate.md

PARTICULARITĂȚILE ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE PRESCURTATE PE ANUL 2020. APLICAREA LEGISLAȚIEI FISCALE ȘI ASIGURĂRILOR SOCIALE ÎN ANUL 2021

Centrul de instruire şi consultanţă în management financiar şi contablilitate al firmei “PASILIUB-CONT” SRL invită contabilii, economiştii, managerii entităților din toate sferele de activitate la seminarul cu tema:
PARTICULARITĂȚILE ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE PRESCURTATE PE ANUL 2020. APLICAREA LEGISLAȚIEI FISCALE ȘI ASIGURĂRILOR SOCIALE ÎN ANUL 2021

Data: 14 aprilie

Timpul desfășurării seminarului9301530

Locul desfășurării: On-line, Grup în platforma SKYPE (grup pe care e posibil să vă furnizăm informații utile și după seminar). Includerea participanților în grup se efectuează în momentul­ recepționării Formularului participantului (se anexează).

Lectori

1. Alexandru NEDERIŢAdoctor habilitat în economie, auditor, membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii contabilităţii şi raportării financiare, SNC, Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative.

2. colaboratori ai Serviciului Fiscal de Stat, CNAS și alți experți în domeniul contabilității și fiscalității.

 

Programul Seminarului

  1. Închiderea perioadei de gestiune pe anul 2020 (inventarierea anuală a activelor și datoriilor, decontarea/restabilirea creanțelor compromise și datoriilor expirate, constituirea provizioanelor, aplicarea pragului de semnificație, corectarea erorilor, alte aspecte contabile și fiscale).

  2. Studiu de caz privind calcularea indicatorilor bilanțului și situației de profit și pierdere prescurtate pe anul 2020 și interconexiunea acestora cu conturile contabile.

  3. Structura și modul de întocmire a Notei explicative la situațiile financiare prescurtate pe anul 2020 conform prevederilor Legii nr. 287/2017 și SNC.

  4. Particularități de evidență și prezentare a informațiilor privind avansurile acordate/primite, a diferențelor de curs valutar și de sumă, de transmitere/primire a activelor cu titlu gratuit, din ajutoare umanitare, donații, granturi, sponsorizări, subvenții, etc.

  5. Particularitățile formării politicilor contabile şi a planului de conturi de lucru pe anul 2021 pentru entitățile, care întocmesc situații financiare prescurtate.

  6. Aspecte problematice și recomandări practice cu privire la stabilirea, achitarea și declararea Contribuțiilor la BASS și indemnizațiilor din contul BASS, precum și la completarea tabelului 2 al dării de seamă IPC 21.

  7. Particularitățile aplicării legislației fiscale în anul 2021 privind: impozitul pe venit, inclusiv în condițiile regimului fiscal cu plata inpozitului de 4 % din veniturile totale. Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată, alte impozite şi taxe.

Costul seminarului pentru un participant (1 zile) – 950 lei. OFERTĂ: La 2 și mai multe persoane din aceiași entitate se acordă REDUCERE 20% (760 lei). Participanții la webinar vor primi setul de materiale practice în format electronic, scheme de formule contabile cu exemple practice, elaborate conform cerințelor actelor normative, Certificat de participare – se prezintă imediat (on-line) și prin oficiul poștal imprimate pe hârtie.

Cadou: varianta electronică a modelului de Politici contabile pe anul 2021, elaborat în baza prevederilor modificate ale SNC; modelul Notei explicative la situațiile financiare prescurtate pe anul 2020.

CONTACTE: Mihaela LUNGU, metodist-asistent – tel: 069413644, Elena TABAN, director, dr. în economie, conf. univ., contabil șef-expert, tel: 079 403192; 069 621096, e-mail: info@econtabilitate.md, etaban@mail.ru