econtabilitate.md

Aspecte noi privind întocmirea situaţiilor financiare în organizațiile necomerciale pe anul 2020. Particularitățile elaborării politicilor contabile, aplicării legislației fiscale, a asigurărilor sociale și medicale în anul 2021

Centrul de instruire şi consultanţă în management financiar şi contablilitate al firmei “PASILIUB-CONT” SRL invită contabilii, economiştii, managerii entităților din toate sferele de activitate la seminarul cu tema:
Aspecte noi privind întocmirea situaţiilor financiare în organizațiile necomerciale pe anul 2020. Particularitățile elaborării politicilor contabile, aplicării legislației fiscale, a asigurărilor sociale și medicale în anul 2021

Data: 20 aprilie

Timpul desfășurării seminarului9301500

Locul desfășurării: On-line, Grup în platforma SKYPE (grup pe care e posibil să vă furnizăm informații utile și după seminar). Includerea participanților în grup se efectuează în momentul­ recepționării Formularului participantului (se anexează).

Lectori

1. Alexandru NEDERIŢAdoctor habilitat în economie, auditor, membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii contabilităţii şi raportării financiare, SNC, Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative.

2. Experți în domeniul fiscalității, asigurărilor medicale și sociale

 

Programul Seminarului

  1. Studiu de caz și recomandări practice privind întocmirea situaţiilor financiare pentru anul 2020 în ONG (bilanțului, situaţiei de venituri şi cheltuieli, situaţiei modificărilor surselor de finanţare, notei explicative).

  2. Particularitățile elaborării Politicilor contabile și a planului de conturi de lucru în ONG pe anul 2021.

  3. Aspecte noi aferente contabilității în ONG (mijloacele cu destinație specială, mijloacele desemnării procentuale, utilizarea mijloacelor din activitățile economice pentru finanțarea proiectelor, programelor, diferențele aferente procurării/ vînzării valutei străine, uzura OMVSD, anvelopele și acumulatoarele, veniturile anticipate, avansurile acprdate/primite, alte active etc.),

  4. Particularitățile aplicării legislației fiscale și medicale în anul 2021 pentru ONG și completarea tabelului 1 al dării de seamă IPC 21 (asigurarea medicală, impozitul pe venit din salarii, impozitul pe venit la sursa de plată; alte impozite și taxe).

  5. Aspecte problematice și recomandări practice cu privire la stabilirea, achitarea și declararea Contribuțiilor la BASS și indemnizațiilor din contul BASS, precum și la completarea tabelului 2 al dării de seamă IPC 21.

Costul seminarului pentru un participant (1 zile) – 950 lei. OFERTĂ: La 2 și mai multe persoane din aceiași entitate se acordă REDUCERE 20% (760 lei). Participanții la webinar vor primi setul de materiale practice în format electronic, scheme de formule contabile cu exemple practice, elaborate conform cerințelor actelor normative, Certificat de participare – se prezintă imediat (on-line) și prin oficiul poștal imprimate pe hârtie.

Cadou: varianta electronică a modelului de Politici contabile pe anul 2021, elaborat în baza prevederilor modificate ale SNC; modelul Notei explicative la situațiile financiare prescurtate pe anul 2020.

CONTACTE: Mihaela LUNGU, metodist-asistent – tel: 069413644, Elena TABAN, director, dr. în economie, conf. univ., contabil șef-expert, tel: 079 403192; 069 621096, e-mail: info@econtabilitate.md, etaban@mail.ru