econtabilitate.md

RECOMANDĂRI PRACTICE PRIVIND ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ȘI A DECLARAȚIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2021. POLITICI CONTABILE ȘI APLICAREA LEGISLAȚIEI FISCALE ȘI ASIGURĂRILOR SOCIALE ÎN ANUL 2022

Centrul de instruire şi consultanţă în management financiar şi contablilitate al firmei “PASILIUB-CONT” SRL invită contabilii, economiştii, managerii entităților din toate sferele de activitate la seminarul cu tema:
„RECOMANDĂRI PRACTICE PRIVIND ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR
FINANCIARE ȘI A DECLARAȚIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT PEANUL 2021. POLITICI CONTABILE ȘI  APLICAREA LEGISLAȚIEI FISCALE ȘI ASIGURĂRILOR SOCIALE ÎN ANUL 2022” (2 zile – 20 ore academice)

Data:
Grupele cu predare în limba română:
15 – 16 Februarie 2022
22 – 23 Februarie 2022
03 – 04 Martie 2022
10 – 11 Martie 2022
17 – 18 Martie 2022

Grupele cu predare în limba rusă:
01 – 02 Martie 2022

Timpul desfășurării seminarului:
I-zi 9301500
II-zi 9001430

Locul desfășurării: On-line, Grup în platforma SKYPE (grup pe care e posibil să vă furnizăm informații utile și după seminar). Includerea participanților în grup se efectuează în momentul­ recepționării Formularului participantului (se anexează).

Lectori:

1. Alexandru NEDERIŢAdoctor habilitat în economie, auditor, membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii contabilităţii şi raportării financiare, SNC, Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative.

2. Experți în domeniul contabilității și fiscalității, (Colaboratori SFS,etc.)

 

Programul Seminarului

1. Închiderea perioadei de gestiune pe anul 2021 (inventarierea anuală a activelor și datoriilor, decontarea/restabilirea creanțelor compromise și datoriilor expirate, deprecierea activelor, constituirea provizioanelor, aplicarea pragului de semnificație, corectarea erorilor, alte aspecte contabile și fiscale).
2. Conținutul de bază a indicatorilor formularelor de situații financiare pe anul 2021, modul de calculare și interconexiunea acestora cu conturile contabile.
3. Structura și modul de întocmire a Notei explicative la situațiile financiare pe anul 2021 conform prevederilor Legii nr. 287/2017 și SNC.
4. Particularitățile elaborării politicilor contabile şi a planului de conturi de lucru pe anul 2022.
5. Noul Catalog al mijloacelor fixe: conținutul de bază și modul de aplicare. Calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (tranziția de la metoda „veche” la cea „nouă” de amortizare, exemple practice de calculare a amortizării în diferite situații etc.).
6. Modul de întocmire și de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pe anul 2021 (VEN 12).
7. Aspecte problematice și recomandări practice cu privire la stabilirea, achitarea și declararea Contribuțiilor la BASS și indemnizațiilor din contul BASS, precum și la completarea tabelului 2 al dării de seamă IPC 21.
8. Particularitățile aplicării legislației fiscale în anul 2021 privind: TVA; impozitul pe venit, reținerea impozitului pe venit la sursa de plată; alte impozite şi taxe.

Costul seminarului pentru un participant (2 zile) – 1850 lei. OFERTĂ: La 2 și mai multe persoane din aceiași entitate se acordă REDUCERE 20% (1480 lei). Participanții la webinar vor primi setul de materiale practice în format electronic, scheme de formule contabile cu exemple practice, elaborate conform cerințelor actelor normative, Certificat de participare – se prezintă imediat (on-line) și prin oficiul poștal imprimate pe hârtie.

Cadou: varianta electronică a modelului de Politici contabile pe anul 2022, elaborat în baza prevederilor modificate ale SNC

CONTACTE: Daniela, metodist-asistent – tel:  069 621096, 078579142
Elena TABAN, director, dr. în economie, conf. univ., contabil șef-expert, tel: 079 403192; 069 621096, e-mail: info@econtabilitate.md, etaban@mail.ru