econtabilitate.md

RECOMANDĂRI PRACTICE PRIVIND ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ȘI A DECLARAȚIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2020. APLICAREA LEGISLAȚIEI FISCALE ȘI ASIGURĂRILOR SOCIALE ÎN ANUL 2021 (2 zile – 20 ore academice)

Centrul de instruire şi consultanţă în management financiar şi contablilitate al firmei “PASILIUB-CONT” SRL invită contabilii, economiştii, managerii entităților din toate sferele de activitate la seminarul cu tema:
„RECOMANDĂRI PRACTICE PRIVIND ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ȘI A DECLARAȚIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2020. APLICAREA LEGISLAȚIEI FISCALE ȘI ASIGURĂRILOR SOCIALE ÎN ANUL 2021”

Perioade:
Grupele cu predare în limba română:
19-20 ianuarie 2021, 26-27 ianuarie 2021, 02-03 februarie 2021, 9-10 februarie 2021, 11-12 februarie 2021, 22-23 februarie 2021, 4-5 martie 2021, 11-12 martie 2021, 16-17 martie 2021 

Grupele cu predare în limba rusă:
21-22 января 2021 года; 04-05 февраля 2021 года; 16-17 февраля 2021, 02-03 марта 2021, 18-19 марта 2021

Timpul desfășurării seminarului: I zi –930 –1500; II zi – 900-1430

Locul desfășurării: On-line, Grup în platforma SKYPE (grup pe care e posibil să vă furnizăm informații utile și după seminar). Includerea participanților în grup se efectuează în momentul recepționării Formularului participantului (se anexează).

CONTACTE: Mihaela LUNGU, metodist-asistenttel: 069413644, Elena TABAN, director, dr. în economie, conf. univ., contabil șef-expert,  tel: 079 403192; 069 621096, e-mail: info@econtabilitate.md, etaban@mail.ru

Lectoridoctor habilitat în economie, auditor Alexandru NEDERIŢA, membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii nr. 287/2017, SNC, Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative;

alți experți în domeniul contabilității și fiscalității.

Programul Seminarului

  1. Închiderea perioadei de gestiune pe anul 2020 (inventarierea anuală a activelor și datoriilor, decontarea/restabilirea creanțelor compromise și datoriilor expirate, deprecierea activelor, constituirea provizioanelor, aplicarea pragului de semnificație, corectarea erorilor, alte aspecte contabile și fiscale).

  2. Conținutul de bază a indicatorilor noilor formate de situații financiare pe anul 2020, modul de calculare și interconexiunea acestora cu conturile contabile.

  3. Particularități de evidență și prezentare a informațiilor privind avansurile acordate/primite, a diferențelor de curs valutar și de sumă, de transmitere/primire a activelor cu titlu gratuit, din ajutoare umanitare, donații, granturi, sponsorizări, subvenții, etc.

  4. Structura și modul de întocmire a Notei explicative la situațiile financiare pe anul 2020 conform prevederilor Legii nr. 287/2017 și SNC.

  5. Particularitățile formării politicilor contabile şi a planului de conturi de lucru pe anul 2021 conform prevederilor actuale ale Legii nr. 287/2017, SNC și altor acte normative.

  6. Aspecte practice privind calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale pe anul 2020.

  7. Modul de întocmire și de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pe anul 2020 (VEN 12).

  8. Aspecte problematice și recomandări practice cu privire la stabilirea, achitarea și declararea Contribuțiilor la BASS și indemnizațiilor din contul BASS, precum și la completarea tabelului 2 al dării de seamă IPC 21.

  9. Particularitățile aplicării legislației fiscale în anul 2021 privind: TVA; impozitul pe venit, reținerea impozitului pe venit la sursa de plată; alte impozite şi taxe.

 

Costul seminarului pentru un participant (2 zile) – 1850 lei. OFERTĂ: La 2 și mai multe persoane din aceiași entitate se acordă REDUCERE 20% (1480 lei). Participanții la webinar vor primi setul de materiale practice în format electronic, scheme de formule contabile cu exemple practice, elaborate conform cerințelor actelor normative, Certificat de participare – se prezintă imediat (on-line) și prin oficiul poștal imprimate pe hârtie.

CADOU: varianta electronică a modelului de Politici contabile pe anul 2021, elaborat în baza prevederilor modificate ale SNC; modelul Notei explicative la situațiile financiare pe anul 2020.