econtabilitate.md

Aspecte practice privind întocmirea situaţiilor financiare şi а declaraţiilor fiscale pe anul 2020 în organizațiile necomerciale ONG. Particularitățile aplicării legislației fiscale, a asigurărilor sociale și medicale în anul 2021 pentru ONG

Non profit text on missing puzzle background.

Centrul de instruire şi consultanţă în management financiar şi contablilitate „ECONTABILITATE” al SC “PASILIUB-CONT” SRL invită contabili, manageri, coordonatori și asistenți de proiecte din ONG la seminarul cu tema:  „Aspecte practice privind întocmirea situaţiilor financiare şi а declaraţiilor fiscale pe anul 2020 în organizațiile necomerciale ONG. Particularitățile aplicării legislației fiscale, a asigurărilor sociale și medicale în anul 2021 pentru ONG”

Perioadele:
27-28 ianuarie 2021 și 18 -19 februarie 2021 2 zile (20 ore academice)

Timpul desfășurării seminarului: I zi –930 –1500; II zi – 900-1430

Locul desfășurării: On-line, Grup în platforma SKYPE (grup pe care e posibil să vă furnizăm informații utile și după seminar). Includerea participanților în grup se efectuează în momentul recepționării Formularului participantului (se anexează).

CONTACTE: Mihaela LUNGU, metodist-asistenttel: 069413644, Elena TABAN, director, dr. în economie, conf. univ., contabil șef-expert,  tel: 079 403192; 069 621096, e-mail: info@econtabilitate.md, etaban@mail.ru

Lectoridoctor habilitat în economie, auditor Alexandru NEDERIŢA, membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii nr. 287/2017, SNC, Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative;

alți experți în domeniul contabilității și fiscalității.

Programul Seminarului

 1. Modificările la „Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în ONG” și la SNC: conținutul de bază și modul de implementare.
 2. Particularitățile elaborării Politicilor contabile și a planului de conturi de lucru în ONG pe anul 2021.
 3. Contabilitatea mijloacelor cu destinație specială și întocmirea rapoartelor către finanțatori.
 4. Contabilitatea operațiunilor de primire, utilizare și restituire a mijloacelor desemnării procentuale.
 5. Închiderea perioadei de gestiune pe anul 2020 în ONG: aspecte contabile, juridice și fiscale.
 6. Studiu de caz și recomandări practice privind întocmirea situaţiilor financiare pentru anul 2020 în ONG (bilanțului, situaţiei de venituri şi cheltuieli, situaţiei modificărilor surselor de finanţare).
 7. Conţinutul şi modul de întocmire a Notei explicative la situațiile financiare.
 8. Modul de întocmire și prezentare a:
  Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 (Forma ONG17);
  Raportului financiar privind modul de utilizare a sumelor desemnării procentuale (Anexa 1D la Declarația ONG 17).
 1. Particularitățile aplicării legislației fiscale și medicale în anul 2021 pentru ONG și completarea tabelului 1 al dării de seamă IPC 21 (asigurarea medicală, impozitul pe venit din salarii, impozitul pe venit la sursa de plată; alte impozite și taxe).
 2. Aspecte problematice și recomandări practice cu privire la stabilirea, achitarea și declararea Contribuțiilor la BASS și indemnizațiilor din contul BASS, precum și la completarea tabelului 2 al dării de seamă IPC 21.

Costul seminarului pentru un participant (2 zile) – 1850 lei. OFERTĂ: La 2 și mai multe persoane din aceiași entitate se acordă REDUCERE 20% (1480 lei). Participanții la webinar vor primi setul de materiale practice în format electronic, scheme de formule contabile cu exemple practice, elaborate conform cerințelor actelor normative, Certificat de participare – se prezintă imediat (on-line) și prin oficiul poștal imprimate pe hârtie.

CADOU: varianta electronică a modelului de Politici contabile pe anul 2021, elaborat în baza prevederilor modificate ale SNC; modelul Notei explicative la situațiile financiare pe anul 2020.